Online meten van organisatiecultuur

OCAI grafiekWelkom bij de praktische meting van organisatiecultuur, ontwikkeld en gevalideerd door de professoren Cameron & Quinn. Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) is gebaseerd op het Model van de Concurrerende Waarden en is door meer dan 10.000 organisaties wereldwijd gebruikt.

Het OCAI meet in 17 minuten niet alleen de huidige maar ook de gewenste bedrijfscultuur. Hoe gaat het met uw organisatie...?

OCAI Online helpt directeuren, managers, organisatieadviseurs, veranderconsultants, HR-professionals, P&O-afdelingen, MBA- en bedrijfskundestudenten bij het meten en managen van cultuur en daarmee visie, strategie, veranderingen, leiderschap, competenties en dus resultaten. Inkopers gebruiken OCAI om bij aanbestedingen de best passende partner te vinden.

De bijbehorende OCAI Voorbereidingskit en OCAI Werkkit bieden doe-het-zelf gereedschap om het OCAI maximaal te benutten, bijvoorbeeld door tips, kant-en-klare PowerPoint presentaties, handleidingen en invulschema’s.
Onze blog en downloads informeren u met cases, best practices en gratis rapporten over het cultuurprofiel van één sector (zoals Financiële instellingen, Zorg, Overheid).

Welk OCAI product past bij u?

OCAI One—Individuele invullers doen de cultuurmeting gratis! Lees hoe de test werkt en ontvang uw persoonlijk cultuurprofiel met uitleg.
Lees verder.

OCAI Pro—Manage de cultuurmeting van uw team, organisatie of opdrachtgever via internet. U krijgt een rapport van het collectieve profiel, de Voorbereidings- en Werkkit en extra materiaal voor een redelijke prijs, ongeacht het aantal invullers.
Lees verder

OCAI Enterprise—Naast het collectieve profiel zijn extra cultuurprofielen mogelijk, zoals afdelingen, leidinggevenden en medewerkers. U krijgt een rapport van de gevraagde profielen en extra materiaal voor een redelijke prijs, ongeacht het aantal invullers.
Lees verder

OCAI Workshops—Met de bijgeleverde werkkits doet u de OCAI-workshops zelf. Wilt u toch liever externe begeleiding, boek dan een OCAI-adviseur voor uw 1- of 2-daagse OCAI Workshop.
Lees verder

Afstuderen?

Studenten kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een afstudeerkorting. Mail ons een korte omschrijving van je afstudeerproject m.b.v. de OCAI-tool en je hoort van ons.

Culture Change Leadership driedaagse workshop in 2018

Ben je gefrustreerd over organisatie veranderingsprojecten? Werk je keihard, vaak alleen of met een klein team, en lijkt het alsof al die inspanningen niet veel verschil maken?

Doe OCAI’s driedaagse workshop en leer hoe je verandering wel laat slagen door uit te gaan van de huidige cultuur en mensen erbij te betrekken met positief leiderschap en "change circles".

De workshop vindt plaats van 28-30 mei 2018 in Dalfsen. Kijk hier voor meer informatie en doe mee.

OCAI beschikbaar in verschillende talen

Via onze Engelse site is de OCAI tool beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Russisch en Zweeds voor klanten die een OCAI Pro of Enterprise gebruiken. Deelnemers kunnen zelf hun moedertaal kiezen. Ideaal voor cultuurmetingen in multinationals en wereldwijde samenwerking.

Voordelen van het OCAI voor meten & veranderen van werkcultuur:

  • De meting geeft een gevalideerd en gekwantificeerd beeld van organisatiecultuur als startpunt voor verandering.
  • Het OCAI is snel en gefocust: door zes cruciale cultuurfactoren te meten die een aantoonbaar verschil blijken te maken voor succes. Ook het Plan van Aanpak na de meting kan snel worden opgezet.
  • OCAI is democratisch en mobiliseert mensen omdat alle personeelsleden mee kunnen doen. Door huidige met gewenste cultuur te vergelijken, ontstaat een indruk van (on)tevredenheid en verander-bereidheid.
  • De OCAI-methode is praktisch zelf te doen en te managen door een stap-voor-stap plan van verandering waarbij zoveel mensen kunnen meedoen als nodig is. Naar keuze met of zonder adviseur.
  • OCAI biedt een duidelijk, gezamenlijk beeld van de gewenste cultuur, dat mensen uitwerken tot een concreet Plan van Aanpak. Zo kan het mobiliseren tot duurzame verandering, als er draagvlak ontstaat tijdens de meting en nabespreking.

Kortom, het OCAI is praktisch, snel, gefocust, kwanitificeerbaar, gevalideerd, goed te managen en het mobiliseert mensen. Het geeft een handige grip, waar cultuur voorheen als ongrijpbaar of onzichtbaar werd beschouwd.
Test uw organisatiecultuur nu meteen en doe de meting.

Kim Cameron, professor of Management and Organizations in Michigan en bedenker van het OCAI, zegt over het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur:

'I can certainly endorse your work as being vitally important, enlightening, and seemingly very helpful in stimulating needed change in the Dutch health care sector. You are certainly to be congratulated on your work, your insights, and for asking the right questions in the first place. This study should be taken seriously as an important source of information for guiding change.'


Hoe werkt het OCAI?

Invullers van de meting beoordelen zes factoren van organisatiecultuur die, zo blijkt uit onderzoek, het succes van teams en organisaties bepalen. Daaruit komt een profiel van de huidige organisatiecultuur, gebaseerd op de Concurrerende Waarden, dat bestaat uit vier cultuurtypen: familiecultuur, adhocratiecultuur, marktcultuur en hiërarchiecultuur.
De gewenste cultuur wordt op dezelfde manier gemeten. Behalve de profielen, levert ook het verschil tussen huidige en gewenste situatie interessante informatie op.
Het OCAI is gevalideerd en duurt circa 17 minuten. Lees eerst meer over het OCAI.

Waarom organisatiecultuur meten, laat staan managen?

Uit onderzoek (Cameron, Quinn e.a.) blijkt dat organisatiecultuur een krachtig effect heeft op de prestaties en effectiviteit van organisaties op de lange termijn. De impact op individuen is groot en aangetoond, denk aan: productiviteit, commitment, werkhouding, ziekteverzuim, inzet, motivatie, personeelsverloop, fysiek en emotioneel welbevinden en resultaten op het werk. Ook blijkt cultuur vaak de factor waardoor veranderingen (50 tot 70%) niet slagen.
Het is daarom wijs om de huidige en gewenste cultuur in kaart te brengen en gezamenlijk te bespreken. Door consensus over de gewenste situatie ontstaat draagvlak en een krachtige impuls tot verandering, zeker als mensen deze zelf uitwerken tot concreet gedrag. Benutten en mobiliseren dus, deze krachtige succes- en motivatiefactor!

Waarom zou je veranderen?

Omdat de wereld voortdurend verandert, moeten organisaties zich steeds aanpassen om te overleven. Maar verander alleen als het nodig is. Signalen die daarop wijzen zijn bijvoorbeeld lage productiviteit, nieuwe concurrentie, klagende klanten, ziekteverzuim, personeelsverloop, slechte werksfeer, veranderingen die maar niet lukken, afnemende omzet, stijgende kosten enz.
Duurzame verandering is mogelijk als leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk hun werkcultuur veranderen: hun waarden, denkwijzen, gedrag en dus prestaties en resultaten. Het OCAI is een eerste stap tot het mobiliseren van het potentieel van uw organisatie en tot verbetering!