Persoonlijk profiel

Persoonlijk profiel

Gele creativiteit in een blauwe denkcultuur? Rood resultaatgericht in een groene mensgerichte cultuur? Na het meten van hun organisatiecultuur vragen mensen zich af: hoe pas ik in de huidige en gewenste cultuur? Wat kan ik anders doen, wat ga ik stimuleren en wat juist minderen, om mee te helpen aan de cultuurverandering?

In OCAI-workshops kun je die vraag verder uitwerken, en vaak heb je zelf wel een idee over hoe je staat tegenover de huidige en gewenste cultuur. En anders zijn er wel collega’s om jezelf aan te toetsen.

Maar je kunt het antwoord ook vinden door je Persoonlijk Profiel te meten. Het persoonlijk profiel is gebaseerd op de vier persoonlijkheidstypen van psycholoog Carl Gustav Jung en vier van de “Big Five” persoonlijkheidskenmerken, die ook ten grondslag liggen aan het OCAI en de concurrerende waarden. De managementrollen van Robert Quinn (die hij behandelt in het Handboek Managementvaardigheden, ofwel: Becoming a Master Manager) corresponderen hier ook mee. Daarover meer in een volgend blogartikel.

OCAI cultuurtypen en Jung

Jung onderscheidde vier basistypen van de menselijke persoonlijkheid, gebaseerd op polariteiten: introvert versus extravert en denken versus voelen. Daarnaast kunnen mensen bij voorkeur waarneming of intuïtie gebruiken. Deze typologie vormt de basis van de bekende persoonlijkheidstest de Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Deze polariteiten corresponderen ook met het concurrerende waarden kwadrant van Cameron & Quinn. Plaats je Jung in het kwadrant van de concurrerende waardenmatrix, dan zie je dat de as flexibiliteit versus stabiliteit lijkt op voelen versus denken, en de as met interne versus externe focus overeenkomt met introvert en extravert.

 • Familiecultuur = introvert + voelen
 • Adhocratiecultuur = extravert + voelen
 • Marktcultuur = extravert + denken
 • Hiërarchiecultuur = introvert + denken

Alle typen kunnen hiernaast een voorkeur voor waarneming of intuïtie hebben.

OCAI en Big Five van persoonlijkheid

Een andere typologie, ontwikkeld door Amerikaanse psychologen, is de Big Five of het Five Factor Model van de persoonlijkheid: vijf kenmerken waarop mensen wezenlijk van elkaar verschillen. Ze vertonen enige overlap met Jungs typologie:

 1. Openheid voor ervaringen en intellect versus Niet-open
 2. Zorgvuldigheid versus laksheid
 3. Meegaandheid versus wantrouwen
 4. Extraversie versus introversie (soms ook omschreven als Assertiviteit versus Introvert)
 5. Emotionele stabiliteit versus Neurotisch/instabiliteit

Uit onderzoek blijkt dat als iemand emotioneel stabiel is, de vier factoren daarboven dé eigenschappen zijn die een effectieve leider of verandermanager nodig heeft. Dus openstaan voor nieuwe indrukken en informatie, zorgvuldig en conscentieus doorwerken, aangenaam samenwerken en assertief/extravert zijn. Een leider die blijft leren, op wie je kunt rekenen, die positief tegenover mensen staat en die indien nodig voor zichzelf/zijn organisatie opkomt, naar buiten gericht.

Ook is aangetoond dat deze vier eerste factoren van de Big Five corresponderen met het OCAI kwadrant:

 • Familiecultuur = Meegaandheid (agreeableness)
 • Adhocratiecultuur = Openheid
 • Marktcultuur = Assertiviteit/Extravertie
 • Hiërarchiecultuur = Conscientieusheid

OCAI en kleuren van verandering

Om het makkelijk te maken hebben een aantal aanbieders van cultuurmetingen en persoonlijke assessments er kleuren op geplakt, die helpen om het te onthouden.

Pas op, want de blauwe denkhoed van De Bono past wel bij de hiërarchiecultuur, maar de groene past niet bij familiecultuur. Datzelfde geldt voor het populaire kleurendenken bij verandermanagement van De Caluwé: dat correspondeert hier net niet mee!

Het Persoonlijk Profiel dat je nu bij de OCAI cultuurmeting kunt bestellen, werkt met deze kleuren:

 • Familiecultuur = groen (relatie en mensgericht, groei)
 • Adhocratiecultuur = geel (creatief en innovatief)
 • Marktcultuur = rood (resultaatgericht, actie)
 • Hiërarchiecultuur = blauw (denken, conscientieus)

Persoonlijk Profiel

Het Persoonlijk Profiel dat OCAI Online aanbiedt is een gevalideerde persoonlijkheidsmeting die is gebaseerd op Jung en de Big Five, zoals hierboven uitgelegd. Ook is er een relatie met de managementrollen van Quinn.

Het kan dus helpen om meer inzicht te krijgen in je huidige sterke en minder sterke punten en waarop je kunt sturen of trainen om meer richting de gewenste cultuur te komen. Ben je sterk in nieuwe ideeën bedenken en creatieve oplossingen, dan kun je je minder op je plek voelen bij collega’s die liever alles goed doordenken en bij voorkeur toch de voorgeschreven procedure volgen. Een resultaatgerichte professional, zal echt even moeten schakelen om beter met sterk mensgerichte medewerkers te kunnen samenwerken. Soms kost dat te veel energie, soms lukt dat wel met een tandje extra.

Zo’n profiel bevestigt niet alleen wat je over jezelf vermoedt, maar specificeert het verder. Bovendien kunnen er wel degelijk nieuwe inzichten en verrassingen uit voortkomen. Zo kun je zien dat iets te veel energie vergt, of dat een andere werkstijl nog wel binnen je bereik ligt. Hiermee kun je werken aan het leren schakelen tussen je eigen voorkeuren en die van collega’s, medewerkers of leidinggevenden. En indien nodig gericht een training of coaching uitzoeken en ermee gaan oefenen. Ook zie je sneller dat je ergens wel of niet moet solliciteren, als je je eigen profiel kent en de cultuur van je toekomstige werk/opdrachtgever. Niet alleen boeiend, vooral ook nuttig!

© Marcella Bremer, 2011