Archive for 'Nieuws'

OCAI available online in English

The Organizational Culture Assessment Instrument developed by Cameron & Quinn is now available online in English!

This assessment is free for individuals. Participants receive a link to their own results as well as average results of their economic activity and their country. Results include profiles for the current and preferred situation.
The link to the online results remains valid and as more people participate averages will change. That’s interesting for benchmark as well as research purposes.

Take advantage of this free, assessment at www.ocai-online.com.

Assess organizational culture quickly, easily and reliably!

Eindelijk is het dan zover: de Engelstalige website www.ocai-online.com staat op internet!

Dit betekent dat de OCAI cultuurmeting ook in het Engels gratis kan worden ingevuld en wereldwijd beschikbaar is. Dat is met name handig voor invullers in Noord-Amerika, Engeland en Australië maar ook voor alle andere Engelstalige invullers waar dan ook. De multinationals met meerdere nationaliteiten kunnen dus nu voor de Engelse versie kiezen!

De internationale website heeft dezelfde functionaliteit als de Nederlandse: een gratis meting voor individuele invullers, een geautomatiseerde cultuurmeting voor teams, organisaties en consultants, een pakket met een workshop-schema en PowerPoint erbij, een email update, blog-artikelen enzovoorts.
De OCAI Enterprise heeft zelfs meer mogelijkheden gekregen.

Mail de link dus gerust door naar Engelstalige relaties! Omdat de meting net online staat zijn er nog weinig invullers: er zijn deelnemers nodig om te kunnen vergelijken met een gemiddelde.

Minder parafen, meer nieuwe projecten

Zo’n honderd gemeente-ambtenaren deden mee aan de OCAI cultuurmeting. Hun werkcultuur lijkt op die van de totale overheid, maar is iets mensgerichter en minder procedureel. Zie voor het totaalplaatje het eerdere artikel met bijbehorend sectorrapport. Ministeries willen meer verandering dan gemeenten en streven dan vooral naar meer innovaties, ondernemerschap, nieuwe diensten en projecten.

Lees verder…

binnenhof

Ontevreden. En veranderbereid. Dat zijn ambtenaren, getuige de cultuurmeting bij de overheid met het OCAI. Het verschil tussen huidige en gewenste organisatiecultuur is uitgesproken. De intern gerichte, beheersmatige cultuur mag behoorlijk minder, ten gunste van een extern gerichte, vernieuwende, meer op flexibiliteit gerichte cultuur. De 451 ambtenaren uit deze meting stemmen voor verandering.

De scores zijn representatief en behoorlijk uitgesproken. Dat betekent dat er heel wat broeit en bloeit bij de overheid, hoe divers de verschillende diensten ook zijn. In dit artikel kijken we naar het totaalplaatje. De subsectoren, zoals Gemeenten en Ministeries, komen in volgende artikelen aan bod.

Lees verder…

Reacties organisatiecultuur Financiële Instellingen

Hoe is de organisatiecultuur in de financiële sector? Uit de reacties van financials blijkt dat zij het sectorrapport Financiële Instellingen zeker herkennen met de resultaatgerichte marktcultuur. De toekomstwensen: minder nadruk op prestaties en procedures en revolutionair meer vernieuwing én vrijheid! Maar moeten we dat wel willen na alle crises? En hoe doe je dat dan?


Lees verder…

Het faillissement van DSB Bank is de meest recente scène in het crisisschouwspel. Koud, zakelijk, competitief, geldbelust, strijdend om de macht. Dat is de organisatiecultuur van de financiële wereld. Maar klopt dat beeld?

OCAI Online dook in de database met cultuurmetingen van bankiers en verzekeraars en maakte een tussenbalans op. De zakelijkheid klopt, maar mensgerichtheid scoort hoger dan verwacht. Opvallend is de grootste wens van financials: minder prestaties en procedures en veel meer vernieuwing en vrijheid. Moeten we dat wel willen?


Lees verder…

Bonuscultuur is geen marktcultuur

Bonussen zijn één van de oorzaken van de kredietcrisis, want bonussen zetten aan tot risico’s.  De wereldleiders spraken erover op de G20-top en president Obama wil vette bestuurdersbonussen niet langer toestaan. De Nederlandse Bank ontdekte dat de best betaalde bankiers hun bonus over 2008 gewoon hebben ontvangen, ook al leden hun banken verlies. Topmannen die meer dan 1,5 miljoen euro per jaar verdienen, kregen vorig jaar een bonus van gemiddeld 311 procent van hun salaris.

Lees verder…

OCAI Pro doet het zelf

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar zo gaat dat wel vaker met automatiseringsprojecten…. Toch is het nu zover: OCAI Pro is nu volledig geautomatiseerd en daarmee doet u het zelf!

Al voor €447,- doet uw hele team of organisatie de online meting van organisatiecultuur, ongeacht het aantal invullers!

Lees verder…

OCAI video

Wat is organisatiecultuur en waarom is het belangrijk? Hoe werkt het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) en wat kun je ermee? Dat zijn de vragen die beantwoord worden in de videopresentatie van een half uur.

Lees verder…

Ziet de zorg het nog zitten? Managers én zorgprofessionals zijn ontevreden over hun organisatiecultuur. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur, uitgevoerd met het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) onder 1613 artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, managers en raden van bestuur. Dringend nodig is aandacht voor mensen, marktgerichtheid en meer vernieuwing.

Lees verder…