Tag: OCAI

mathieu weggemanMathieu Weggeman: ‘Vertrouw professionals en gebruik collegiale controle’

Professionals doen liever iets goed dan iets fout. Managers moeten daarop vertrouwen. Hoogopgeleide kenniswerkers willen de vrijheid om hun vak op hun manier uit te oefenen, zij willen zelf verantwoordelijk zijn voor het ‘hoe’. Managers gaan alleen over het ‘wat’: wat moet er wanneer af zijn? Door zo te sturen op resultaat krijgen professionals hun autonomie terug en voelen ze zich niet langer gecontroleerd – dan pas gaat Nederland lekker werken.
Lees verder…

Reacties organisatiecultuur Financiële Instellingen

Hoe is de organisatiecultuur in de financiële sector? Uit de reacties van financials blijkt dat zij het sectorrapport Financiële Instellingen zeker herkennen met de resultaatgerichte marktcultuur. De toekomstwensen: minder nadruk op prestaties en procedures en revolutionair meer vernieuwing én vrijheid! Maar moeten we dat wel willen na alle crises? En hoe doe je dat dan?


Lees verder…

Het verschil tussen 25 managers en 11 ondernemers

logo_carint_reggeland‘Welke stijl van leidinggeven en welke organisatiecultuur past bij een ondernemend zorgbedrijf?’ Dat is de vraag van Jos Olde Engberink, directeur regio Noord van zorgorganisatie Carint Reggeland Groep. Olde Engberink vraagt niet alleen zijn 25 managers, maar ook een aantal onafhankelijke zorgondernemers, om van het Organizational Culture Assessment Instrument gebruik te maken. Dat levert een interessante vergelijking op.


Lees verder…

‘We hadden tot voor kort één vestiging, maar zijn nu aan het groeien naar drie vestigingen. Welke organisatiecultuur en leiderschapsstijl hebben we dan nodig?’ Met die vraag doet een dienstverlenend IT-bedrijf de OCAI-cultuurmeting.
Antwoord: de IT-ers willen hun huidige mensgerichte cultuur houden, in alledrie de vestigingen. Maar er is ook meer innovatie nodig. Projectmanager Stefan Verbaarschott vertelt over hun OCAI-Pro.

‘Ik zocht een hanteerbaar model voor het meten van organisatiecultuur en kwam daarom uit bij het OCAI. Bovendien staat de meting online zodat  je snel veel mensen kunt benaderen’, begint Stefan. ‘Als ik de meting op papier had moeten doen en zelf de scores moeten uitrekenen, was ik minstens 80 uur bezig geweest.’
Lees verder…

Bonuscultuur is geen marktcultuur

Bonussen zijn één van de oorzaken van de kredietcrisis, want bonussen zetten aan tot risico’s.  De wereldleiders spraken erover op de G20-top en president Obama wil vette bestuurdersbonussen niet langer toestaan. De Nederlandse Bank ontdekte dat de best betaalde bankiers hun bonus over 2008 gewoon hebben ontvangen, ook al leden hun banken verlies. Topmannen die meer dan 1,5 miljoen euro per jaar verdienen, kregen vorig jaar een bonus van gemiddeld 311 procent van hun salaris.

Lees verder…

OCAI video

Wat is organisatiecultuur en waarom is het belangrijk? Hoe werkt het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) en wat kun je ermee? Dat zijn de vragen die beantwoord worden in de videopresentatie van een half uur.

Lees verder…

Ziet de zorg het nog zitten? Managers én zorgprofessionals zijn ontevreden over hun organisatiecultuur. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur, uitgevoerd met het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) onder 1613 artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, managers en raden van bestuur. Dringend nodig is aandacht voor mensen, marktgerichtheid en meer vernieuwing.

Lees verder…

OCAI workshop Philadelphia Zorg

Berrie Stam, regiomanager Stichting Philadelphia Zorg
‘Door het OCAI werd de noodzaak van marktcultuur voelbaar. Het team ging “om”.’

MT Philadelphia ZorgHoe benut je de resultaten van de cultuurscan? Werk ze uit in een workshop over het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Berrie Stam, regiomanager bij Stichting Philadelphia Zorg, (sector gehandicaptenzorg), nam de proef op de som. Zijn managementteam, bestaande uit locatiemanagers, aangevuld met zorgconsulenten en staffunctionarissen, deed de OCAI cultuurscan met de praktische workshop. Een verslag.

Lees verder…

OCAI cultuurscan bij Fatima gehandicaptenzorg

Ernst van Drumpt, bestuurder Fatima gehandicaptenzorg
‘De gewenste adhocratiecultuur past bij de vernieuwingen; het personeel wil dat dus ook’

OCAI profiel Fatima

De OCAI cultuurscan bij Fatima kwam vrij spontaan op gang: Van Drumpt vulde de test in na een mailing van zijn vakvereniging NVZD en stuurde de link door. Binnen 2 weken vulden 30 personeelsleden de test ook in. En dan is het interessant om de uitkomst te zien….

Lees verder…

Door familiecultuur voelt werkdruk anders

‘De OCAI-scan is leuk om te doen; het geeft inzicht en zet aan tot denken.’ Ytje Jensma is manager bedrijfsvoering bij het Centrum voor Revalidatie UMCG. ‘Er kwam uit dat we een enorme familiecultuur hebben – meer dan ik dacht. Als gewenst verwachtte ik meer een marktcultuur, maar dat was niet zo.’ In gesprek over organisatiecultuur.

Lees verder…

Ids Jousma, algemeen manager van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is een ‘people manager’. Hij doet aan management by walking around. ‘Ik heb mijn vaste loopjes waarbij ik onze mensen spreek. Soms gaat het over voetbal, soms over werk. Maar mensen zien me.’

De Sionsberg heeft een opvallend sterke ‘mensgerichte familiecultuur’, zo bleek uit de meting. Analyse van een OCAI-meting.

Lees verder…

Het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (kortweg: OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen. In dit artikel gaan we kort in op de werkwijze en indeling van het OCAI.

Lees verder…