Online meting van organisatiecultuur: OCAI

Hier vindt u dé bruikbare en snelle meting van organisatiecultuur, ontwikkeld en gevalideerd bij meer dan 10.000 organisaties wereldwijd, door de Amerikaanse hoogleraren Cameron & Quinn.

Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) meet in 17 minuten de huidige én de gewenste werkcultuur.

De OCAI online cultuurmeting levert teams en organisaties:

  • inzicht in de dominante organisatiecultuur
  • inzicht in hoe marktgericht, hiërarchisch, persoonlijk en/of innovatief uw organisatie werkt
  • een maat voor tevredenheid; door het verschil tussen huidige en gewenste cultuur
  • snel en makkelijk meetpunt voor én na reorganisatie, verandering of fusie
  • duidelijke visie op gewenste cultuur als start voor veranderingsplan
  • geobjectiveerde en gevalideerde cultuurbeleving: startpunt voor dialoog en verandering!

De Nederlandse meting is momenteel niet beschikbaar. U wordt doorverwezen.