Online meting van organisatiecultuur: OCAI

Hier vindt u dé bruikbare en snelle meting van organisatiecultuur, ontwikkeld en gevalideerd bij meer dan 10.000 organisaties wereldwijd, door de Amerikaanse hoogleraren Cameron & Quinn.

Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) meet in 17 minuten de huidige én de gewenste werkcultuur.

De OCAI online cultuurmeting levert teams en organisaties:

  • inzicht in de dominante organisatiecultuur
  • inzicht in hoe marktgericht, hiërarchisch, persoonlijk en/of innovatief uw organisatie werkt
  • een maat voor tevredenheid; door het verschil tussen huidige en gewenste cultuur
  • snel en makkelijk meetpunt voor én na reorganisatie, verandering of fusie
  • duidelijke visie op gewenste cultuur als start voor veranderingsplan
  • geobjectiveerde en gevalideerde cultuurbeleving: startpunt voor dialoog en verandering!

Doe de meting nu en ontvang uw individuele cultuurprofiel gratis (OCAI One)!
Ontdek hoe uw organisatie scoort op resultaatgerichtheid, mensgerichtheid, innovatie of juist op beheersing van processen.

De OCAI-meting voor teams en organisaties, OCAI Pro, levert een rapportage met een gezamenlijk cultuurprofiel, uitgesplitst naar 6 dimensies. De maatwerk optie OCAI Enterprise geeft u bovendien inzicht in verschillen binnen de organisatie.